Ақпараттық хабарлама

Ақпараттық хабарлама
almaty-akshamy.kz

«Alataý Aqparat» ЖШС-нің «Almaty aqshamy» және «Вечерний Almaty» газеттерінде, Almaty-akshamy.kz және Vecher.kz сайттарында, әлеуметтік желідегі аккаунттарында 2023 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісінің және мәслихаттарының депутаттарын кезектен тыс сайлауға түсетін үміткерлерге баспа алаңын берудің жалпы шарттары.  

«Alataý Aqparat» ЖШС – «Almaty aqshamy» және «Вечерний Almaty» газеттерінің, Almaty-akshamy.kz және Vecher.kz сайттардың иесі (бұдан әрі – Газет иесі), «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 28.09.1995 жылғы Конституциялық заңына сәйкес, «Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі депутаттарының кезектен тыс сайлауын тағайындау туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2023 жылғы 19 қаңтардағы Жарлығымен тағайындалған 2023 жылғы 19 наурыздағы кезектен тыс сайлауға қатысатын Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің және мәслихаттарының депутаттығына кандидаттарға (бұдан әрі – Кандидат) сайлау алдындағы үгіт материалдарын (бұдан әрі – үгіт материалдары) орналастыру үшін газеттің газет алаңын беру ақысының мөлшері, шарттары мен тәртібі туралы хабарлайды.     

Сайлау алдындағы үгіт Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі мен мәслихаттарының депутаттығына кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен  2023 жылғы 18 ақпан сағат 18.00-ден басталады және 2023 жылғы 18 наурыз сағат 00.00-ге дейін жалғасады. Сайлау алдындағы үгіт дауыс беру күніне дейінгі тыныштық күніне дейін, яғни 2023 жылдың 16 наурызына дейін басылымның тиражға соңғы шығу күнімен аяқталады. 

Сайлау комиссиясының партиялық тiзiмдi тiркеу туралы шешiмiнiң көшiрмесi және кандидаттың немесе оның уәкiлеттi өкiлiнiң Газет иесi басшысының атына жазбаша өтiнiшi газет алаңын беруге негiз болып табылады.

Газет иесі мен кандидат арасында немесе кандидаттың уәкілетті өкілімен жасалған жазбаша шарт негізінде газет алаңын ұсынады, сондай-ақ, материалдарды сайттарға орналастырады. Кандидаттар немесе олардың уәкілетті өкілдері үгіт материалдарының бекітілген мәтіндерін жариялаудың жоспарланған күнінен кемінде екі күн бұрын ұсынады.

Газетте баспа алаңын ұсыну үгіт мақалалары мен модульдерін қазақ және орыс тілдерінде орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

Үгіт материалдарын газетке орналастырудың саны мен болжамды күні кандидаттың не оның уәкілетті өкілінің жазбаша өтінішінде көрсетіледі, содан кейін олар шартта тіркеледі.  

Өтініш кандидаттардың өтініштерін тіркеу журналында кезектілік тәртібімен әрбір жазбаша өтінішке өтініштің реттік нөмірі мен келіп түскен күнін беру арқылы тіркеледі.      

Жазбаша өтінішке мынадай құжаттар қоса берілуге тиіс:

1) кандидаттың тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

2) кандидат өкілінің өкілеттігін растайтын құжаттың көшірмесі;

3) өтініш беруші тұлғаның жеке куәлігінің көшірмесі;

4) шарт жасасу үшін адамның өкілеттігін растайтын құжаттар.

Кандидаттардың үгіт материалдарын газетке орналастыру кезектілігі жазбаша өтініштердің түсу тәртібімен белгіленеді.

Егер жазбаша өтініш келіп түскен сәтте үгіт материалының сұрау салынатын орны бұрын жүгінген басқа кандидатқа берілген жағдайда, газет кандидатқа үгіт материалдарын орналастыру үшін өзге орын ұсынады.

Үгіт материалдары газетке шығуы болжанған күнге дейін күнтізбелік 2 (екі) күн бұрын газеттің d_kuanysh@mail.ru электрондық мекенжайына және/немесе USB флэш-дискісінде беріледі.   

Үгіт материалдарында олардың төленгені, қаржыландыру көздері, ақпарат берген тұлғаның тегі туралы  ақпарат болуға тиіс.

Үгіт материалдарын ұсынған кандидаттар олардың мазмұнының Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, оның ішінде авторлық және сабақтас құқықтар саласындағы талаптарға сәйкестігі үшін жауапты.

Осы ақпараттық хабарламада көрсетілген шарттар мен тәртіп бұзылған жағдайда, сондай-ақ тиісті шарттың талаптары бұзылған жағдайда газетте үгіт материалдарын жариялау жүргізілмейді не бұзушылық жойылғанға дейін тоқтатыла тұрады.

Газет иесі үгіт материалдарын, егер оларда республиканың конституциялық құрылысын күштеп өзгерту, тұтастығын бұзу, мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіру, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық және рулық араздықты, қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа итермелеу, сондай-ақ заңнамада көзделмеген әскерилендірілген құрылымдар құру идеялары болса, жариялаудан бас тартады.

Газет иесі Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі мен мәслихаттары депутаттығына басқа кандидаттардың ар-намысына, қадір-қасиетіне немесе іскерлік беделіне нұқсан келтіруге қабілетті ақпарат болған жағдайда үгіт материалдарын жариялаудан бас тартуға құқылы. Кандидат газет иесінің талабы бойынша жоғарыда аталған сипаттағы материалдардағы ақпаратты растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

Осы ақпараттық хабарламада көрсетілген газет алаңын беру шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарының талаптарына сәйкес түзетілуі мүмкін.

 

«Almaty aqshamy» газеті (баспа нұсқасы):

Тілі – қазақ тілі

Формат А3

Жиілік аптасына 3 рет (сейсенбі, бейсенбі, сенбі)

Таралымы апта сайын 18663 дана:

сейсенбі 5625 дана.

бейсенбі – 7413 дана.

сенбі 5625 дана.

Таралу аумағы Алматы қаласы

 

Үгіт материалдарын орналастыру құны:

* ҚҚС қоса алғанда, мақаланы немесе модульді қара-ақ нұсқада орналастырудың 1 (бір) шаршы сантиметрі үшін 1000 (бір мың) теңге;

* ҚҚС қоса алғанда, түрлі-түсті дизайндағы мақаланы немесе модульді орналастырудың 1 (бір) шаршы сантиметрі үшін 2000 (екі мың) теңге;

Газеттің бірінші және соңғы беттерінде үгіт материалдары орналастырылмайды.

«Вечерний Алматы» газеті (баспа нұсқасы):

Тілі орыс

Формат А3

Жиілік аптасына 3 рет (сейсенбі, бейсенбі, сенбі)

Таралымы апта сайын 38738 дана:

Сейсенбі 11104 дана

Бейсенбі 16530 дана

Сенбі 11104 дана.

Таралу аумағы Алматы қаласы

Үгіт материалдарын орналастыру құны:

* ҚҚС қоса алғанда, мақаланы немесе модульді қара-ақ нұсқада орналастырудың 1 (бір) шаршы сантиметрі үшін 1000 (бір мың) теңге;

* ҚҚС қоса алғанда, түрлі-түсті дизайндағы мақаланы немесе модульді орналастырудың 1 (бір) шаршы сантиметрі үшін 2000 (екі мың) теңге;

Бірінші және соңғы беттерде үгіт материалдары орналастырылмайды.

Almaty-akshamy.kz және Vecher.kz сайттарында,  әлеуметтік желілердегі аккаунттарда материалдарды орналастыру құны:

  1. Сайтта мақаланы орналастыру – 1 бос орын белгісі үшін 50 теңге
  2. Баннер 750х562 басты беттегі сырғытпада – 24 сағат ішінде 15 000 теңге;
  3. Басты беттегі 1140х141 баннер (слайдерден төмен) – 24 сағат ішінде 25 000 теңге;
  4. Оң жақ бағандағы басты беттегі баннер 1280x1280 пиксель – 24 сағат ішінде 20 000 теңге;
  5. Instagram-дағы хабарлама 30 000 теңге;
  6. Telegram-дағы пост 30 000 теңге;
  7. Facebook-тегі хабарлама 30 000 теңге.

Бағалар ҚҚС-пен көрсетілген

Баннерді орналастыру үшін қабылданатын техникалық талаптар

Орналастыруға дайын баннерлер GIF, JPEG, PNG форматында қабылданады;

Баннердің мөлшері 150 Кб-тан аспайды;

Анимациялық GIF баннері секундына 5 кадрдан аспайтын жылдамдықпен ойнатылуы керек;

Баннердегі кескіндер сапалы және түсінікті болуы керек, түсінікті мәтінмен, бұлыңғыр немесе майланған кескіндерді қолдануға болмайды; 

Жыпылықтау, жыпылықтайтын фон және басқа тітіркендіргіш әсерлерді қолдануға тыйым салынады.

Әлеуметтік желілерде орналастыруға қойылатын техникалық талаптар

Instagram жазбаларына қойылатын талаптар:

Фотосурет өлшемі 1350*1080 px (4:5), есептік жазбаның басты бетінде қараған кезде өлшемі – 1080*1080. 10 бірлікке дейінгі фото;

Қолтаңбаның максималды ұзындығы бос орындары бар 2200 таңба;

Бейне (Reels): Reels-те бейнені 1 минутқа дейін жүктеуге болады, ұсынылған ажыратымдылық 1080×1920 px (9:16), MP4/MOV форматы. Маңызды таспадағы рельстер кесілген түрде көрсетіледі: 1920 пиксель 1350 пиксельге дейін кесіледі, ал жалпы шот арнасы 1080*1080 құрайды.

Telegram арнасы мен Facebook-тегі жазбаларға қойылатын талаптар:

Сурет форматы JPEG, PNG;

2 суретке дейін рұқсат етіледі;

Бос орындары бар 1024 таңбаға дейін;

Сурет ені 1280рх кем емес;

Бейне форматы MP4, MOV, GIF, өлшемі 20 Мб дейін;

Сипаттамаға хэштегті, сыртқы сілтемені қосуға немесе Telegram арнасының ішіндегі кез келген арнаны, чатты немесе пайдаланушыны атап өтуге болады.

Үгіт материалдарын орналастыру үшін жасалған шарт бойынша төлем шот берілген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде газет меншік иесі қойған төлем шоты негізінде жүзеге асырылады.

Жазбаша өтініштерді газет иесі 2023 жылғы 20 ақпан, сағат 9.00-ден 2023 жылғы 16 наурыз сағат 13.00-ге дейін, демалыс және мереке күндерін қоспағанда, сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 106 А (Масанчи көшесінің бұрышы), №21 каб. мекенжайы бойынша қабылдайды.

Факсимильді және интернет байланысы арқылы жазбаша өтініштер қабылданбайды.

 «ALATAÝ AQPARAT» ЖШС