Саяси партиялардың сайлауалды мақалаларын орналастыру тәртібі

2021 жылғы 10 қаңтарда Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің және Қазақстан Республикасы мәслихаттары депутаттығына кандидаттардың партиялық тізімдерін ұсынған саяси партияларға «Alataý Aqparat» ЖШС-нің «Вечерний Алматы» және «Almaty aqshamy» газеттерінде баспасөз алаңын берудің жалпы шарттары

«Alataý Aqparat» ЖШС – «Вечерний Алматы» және «Almaty aqshamy» газеттерінің (бұдан әрі – газет) меншік иесі «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 28.09.1995 жылғы Конституциялық заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаттығына кандидаттардың партиялық тізімдерін ұсынған саяси партияларды (бұдан әрі – саяси партиялар) хабардар етеді – «Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі депутаттарының кезекті сайлауын тағайындау туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 21 қазандағы №439 Жарлығымен тағайындалған 2021 жылғы 10 қаңтардағы сайлауға қатысатын саяси партиялар мен мәслихат депутаттығына кандидаттардың партиялық тізімдерін ұсынған саяси партиялар (бұдан әрі – саяси партиялар) болып табылады – 2021 жылғы 10 қаңтардағы «Қазақстан Республикасы мәслихаттары кандидаттарының кезекті сайлауын тағайындау туралы» Орталық сайлау комиссиясының 2020 жылғы 21 қазандағы №29/334 қаулысымен тағайындалған сайлауға қатысушы кандидаттар үшін сайлау алдындағы үгіт материалдарын (бұдан әрі – үгіт материалдары) орналастыру үшін газеттің газет алаңын беру төлемінің мөлшері, шарттары мен тәртібі туралы шешімдердің бірін қабылдайды.

Сайлау алдындағы үгіт Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің және Қазақстан Республикасы мәслихаттарының депутаттығына кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған кезден басталады және сайлау болатын күннің алдындағы күнгі жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады. Осылайша үгіт материалдарын газетке орналастыру жергілікті уақыт бойынша сағат он сегізден кейін 2020 жылғы 10 желтоқсанда жүзеге асырылады және газеттің дауыс беру күніне дейін үнсіздік күніне дейін, яғни 2021 жылғы 8 қаңтарда шығатын тираждың соңғы күнімен аяқталады.

Газет газет иесі мен кандидат немесе кандидаттың уәкілетті өкілі арасында жасалған жазбаша келісім негізінде газет алаңын ұсынады. Кандидаттар немесе олардың уәкілетті өкілдері үгіт материалдарының бекітілген мәтіндерін жариялау жоспарланған күннен кемінде үш күн бұрын ұсынады.

Газетке баспа алаңын ұсыну қазақ және орыс тілдеріндегі үгіт мақалалары мен модульдерін орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

Кандидаттың немесе оның уәкілетті өкілінің газет иесі басшысының атына жазған жазбаша өтініші газет алаңын беру туралы шарт жасасуға негіз болып табылады.

Газетке үгіт материалдарын орналастырудың болжамды күні мен саны кандидаттың немесе оның уәкілетті өкілінің жазбаша өтінішінде көрсетіледі, содан кейін олар шартта белгіленеді.

Өтініш кандидаттардың өтініштерін тіркеу журналында кезекті тәртібімен, әрбір жазбаша өтінішке реттік нөмір мен өтініштің келіп түскен күнін беру арқылы тіркеледі.

Жазбаша өтінішке мынадай құжаттар қоса берілуге тиіс:

1) кандидаттың тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

2) кандидат өкілінің өкілеттіктерін растайтын құжаттың көшірмесі;

3) өтініш беруші тұлғаның жеке куәлігінің көшірмесі;

4) шарт жасасу үшін тұлғаның өкілеттігін растайтын құжаттар.

Газетке кандидаттардың үгіт материалдарын орналастыру кезектілігі жазбаша өтініштердің келіп түсу ретімен белгіленеді.

Егер жазбаша өтініш келіп түскен сәтте үгіт материалдарының сұралып отырған орналасу орны бұрын өтініш жасаған басқа кандидатқа берілсе не техникалық мүмкіндіктері бойынша ұсыну мүмкін болмаса, газет кандидатқа үгіт материалдарын орналастыру үшін өзге орын ұсынады.

Үгіт материалдары газетке газеттің болжамды шығатын күніне дейін 3 (үш) күнтізбелік күн бұрын қағаз тасығыш, кез келген USB флэш-жинақтағыш форматында ұсынылады.

Үгіт материалдарында олардың ақысы, қаржыландыру көздері, ақпарат берген адамның тегі туралы көрнекі ақпарат болуға тиіс.

Үгіт материалдарын ұсынған кандидаттар олардың мазмұнының Қазақстан Республикасы заңнамасының, оның ішінде авторлық және сабақтас құқықтар саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкестігі үшін дербес жауапты болады.

Осы ақпараттық хабарламада көрсетілген шарттар мен тәртіп бұзылған жағдайда, сондай-ақ тиісті шарттың талаптары бұзылған жағдайда газетке үгіт материалдарын жариялау жүргізілмейді, не бұзушылық жойылғанға дейін тоқтатыла тұрады.

Газеттің меншік иесі, егер оларда республиканың конституциялық құрылысын күштеп өзгерту, оның тұтастығын бұзу, мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіру, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық және рулық араздықты қоздыру, қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа бас ұру, сондай-ақ заңдарда көзделмеген әскерилендірілген құралымдар құру идеялары болса, үгіт материалдарын жариялаудан бас тартады.

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің және Қазақстан Республикасы мәслихаттарының депутаттығына басқа кандидаттардың ар-намысына, қадір-қасиетіне немесе іскерлік беделіне нұқсан келтіретін ақпарат болған жағдайда газеттің меншік иесі үгіт материалдарын жариялаудан бас тартуға құқылы. Кандидат газет иесінің талап етуі бойынша материалдардағы жоғарыда көрсетілген сипаттағы ақпаратты растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

Осы ақпараттық хабарламада көрсетілген газет алаңын беру шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарының талаптарына сәйкес түзетілуі мүмкін.

Газетке үгіт материалдарын орналастыру құны

«Вечерний Алматы» газеті»:

Тілі – орыс тілі

Пішімі – А3

Таралымы– 35000 дана

Мерзімділігі – аптасына 3 рет (сейсенбі, бейсенбі, сенбі)

Таралу аумағы – Алматы қаласы

ҚҚС-ты қоса алғанда, қара-ақ түсте орындалған баптың немесе модульдің 1 (бір) шаршы сантиметрі үшін 800 (сегіз жүз) теңге;

Мақаланы немесе модульді түрлі-түсті етіп орналастырудың 1 (бір) шаршы сантиметрі үшін 1000 (бір мың) теңге, ҚҚС қоса алғанда сайтта мақаланы орналастырудың 1 (бір) белгісі үшін 25 (жиырма бес) теңге

Бірінші және соңғы жолақтарда үгіт материалдары орналастырылмайды.

«Almaty aqshamy» газеті»:

Тілі – қазақ тілі

Пішімі – А3

Таралымы – 15000 дана

Мерзімділігі – аптасына 3 рет (сейсенбі, бейсенбі, сенбі)

Таралу аумағы – Алматы қаласы

800 (сегіз жүз) теңге ҚҚС-ты қоса алғанда, қара-ақ орындалған баптың немесе модульдің 1 (бір) шаршы сантиметрі үшін;
мақаланы немесе модульді түрлі-түсті орындалған орналастырудың 1 (бір) шаршы сантиметрі үшін 1000 (бір мың) теңге, ҚҚС қоса алғанда сайтта баптың 1 (бір) орналастыру белгісі үшін 25 (жиырма бес) теңге

Газеттің бірінші және соңғы жолақтарында үгіт материалдары орналастырылмайды.

Үгіт материалдарын орналастырғаны үшін жасалған шарт бойынша төлем газеттің меншік иесі ұсынған төлем шотының негізінде шот ұсынылған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

Жазбаша өтініштерді газеттің меншік иесі 2020 жылғы 7 желтоқсан сағат 9.00-ден 2021 жылғы 6 қаңтар сағат 13.00-ге дейін қоса алғанда, демалыс және мереке күндерін қоспағанда, сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін мына мекен-жай бойынша қабылдайды: Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 106а (Масанчи көшесінің қиылысы), каб. № 21.

Жазбаша өтініштер факсимильдік және интернет байланыс арқылы Кандидаттың үгіт материалдарын газетке орналастырғаны үшін төлем жүргізілгеннен кейін қабылданады.

«Alataý Aqparat» ЖШС»

Толығырақ

Ұқсас ақпараттар

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *